Om os

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed er etableret som en selvstændig og uafhængig institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det betyder blandt andet, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har sin egen bestyrelse. Enheden skal udarbejde benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning med henblik på at synliggøre forbedringspotentialer og sætte fokus på god praksis.    

Du kan her finde mere information om enhedens formål, bestyrelse, medarbejdere, resultatplan og årsprogram.