Analyse af akutte sygehusophold

I denne analyse sætter vi fokus på de akutte sygehusophold. Vi undersøger dels udvikling i antallet af akutte sygehusophold over de seneste 10 år, og dels dykker vi ned i selve forløbet omkring sygehusopholdet.

Akutte sygehuskontakter er nødvendige ved mange akutte og livstruende tilstande. Som følge af blandt andet demografiudfordringer kan sygehusene dog i stadig stigende grad opleve et stort pres og en overbelastning på kapaciteten i akutafdelingerne. Samtidigt kan patienter med akutte ikke-livstruende sygdomme i mange tilfælde have størst gavn af at blive vurderet og modtage relevant behandling i det primære sundhedsvæsen eller i eget hjem og dermed undgå de akutte sygehuskontakter.

I analysen undersøger vi forskelle på tværs af landet i både udviklingen af det samlede antal akutte sygehusophold samt udviklingen for udvalgte befolkningssegmenter. Vi identificerer også forskellige patientprofiler og undersøger deres forløb i perioden omkring den akutte kontakt. I den forbindelse kortlægger vi blandt andet de enkelte patientprofilers forløb på sygehuset – herunder deres indgang til sygehuset, hyppigste diagnoser og varighed af opholdet, og vi undersøger hvorvidt patienterne har været i kontakt med almen praksis eller modtaget hjemmesygepleje inden og efter det akutte sygehusophold.

Formål

Formålet med analysen er at opbygge viden om det akutte sygehusområde, herunder identificere ligheder og forskelle på tværs af landet i forløbet omkring det akutte sygehusophold.

Metode

Analysen er en kvantitativ, deskriptiv analyse, der tager udgangspunkt i relevant registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Analysen forventes offentliggjort 2. halvår af 2024.

Kontakt

Anja Markovic
Chefkonsulent