Benchmarkingenheden tilbyder

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed laver benchmarkinganalyser af den kommunale og regionale opgaveløsning. Det er også en mulighed at bestille analyser hos Benchmarkingenheden. Læs mere om, hvad enheden tilbyder på denne side.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed er en selvstændig og uafhængig institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der udarbejder benchmarkinganalyser af kommuners og regioners opgaveløsning.

Benchmarkingenheden laver analyser på tværs af alle de opgaveområder, der falder ind under den kommunale og regionale sektor, men vi fokuserer typisk på de store velfærdsområder som dagtilbud, skole, beskæftigelse, social-, sundheds- og ældreområdet.

Da Benchmarkingenheden har mulighed for at udføre indtægtsdækket virksomhed, kan man også bestille enheden til at lave analyser mod betaling.

Hvilke analyser kan man bestille hos os?

Hos Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed kan man bestille analyser på det kommunale eller regionale område. Analyserne formidles i et letlæseligt sprog typisk i en relativ kort rapport eller i nogle tilfælde i et kortere notat. I hovedparten af enhedens analyser laver vi bilag med kommune-, sygehus- og/eller regionsspecifikke figurer og tal, så det er muligt lokalt at arbejde videre med de tal, der danner grundlag for enhedens analyser.

Benchmarkingenheden er eksperter i registerbaserede analyser, da enheden har adgang til registerdata på individniveau fra forskellige dataleverandører som fx Danmarks Statistik. Registerdata danner således typisk grundlaget for enhedens analyser.

Benchmarkingenhedens analyser er kendetegnet ved at have en høj faglig kvalitet, der værnes om. Enheden har stærke metodiske kompetencer på både det kvalitative og særligt det kvantitative felt.

Vi er altid i tæt dialog med vores kunder om, hvad den enkelte analyse skal indeholde. Samtidig værnes der om Benchmarkingenhedens faglige integritet og uafhængighed, hvilket blandt andet indebærer at bestilte analyser skal offentliggøres.

Vores kunder kan fx være ministerier, kommuner, regioner og interesseorganisationer.

Kontakt kontorchef Peter Østergaard, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan Benchmarkingenheden kan hjælpe jer.

 

Peter Østergaard
Peter Østergaard
Kontorchef