Bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed er:

Ingrid Melchiorsen, afdelingschef i Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Jette Runchel, tidl. kommunaldirektør

Line Nørbæk, afdelingschef i Finansministeriet

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Naja Warrer Iversenvicedirektør i Danske Regioner

Rune Jørgen Sørensen, professor, BI, Oslo (Formand)

Thomas Pallesen, dekan for School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet