Formål

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed skal gennemføre benchmarkinganalyser af den kommunale og regionale opgaveløsning. Styring og effektivisering står højt på den politiske dagsorden, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed skal gennem sit virke understøtte kommuner og regioners eget arbejde med at sikre mere effektiv opgaveløsning.

Gennem praksisnære og anvendelsesorienterede benchmarkinganalyser af høj faglig kvalitet skal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed være med til at styrke grundlaget for politisk beslutningstagning og prioritering i kommuner og regioner.

Enheden skal gennem benchmarkinganalyserne synliggøre forbedringspotentialer på forskellige sektorområder og i sektorovergange, herunder på institutionsniveau når det er muligt. Analyserne skal dermed også bidrage til, at den enkelte kommune, region eller institution får bedre viden om, hvordan den placerer sig i forhold til andre for så vidt angår udgifter, aktiviteter eller resultater.

Herudover skal enhedens analyser så vidt muligt afdække god praksis. Det handler i høj grad om at indsamle og formidle viden om, hvad de kommuner, regioner eller institutioner, der klarer sig bedst i en benchmarkinganalyse, gør i praksis. Formålet er at give kommuner og regioner inspiration til, hvilke håndtag de kan skrue på for at indfri et eventuelt forbedringspotentiale.