Resultatplan

Som selvstændig statslig institution indgår enheden hvert år en resultatplan med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultatplanen fastsætter en række mål for året. I boksen til højre finder du enhedens resultatplan.