Opdatering af benchmarkinganalyse om kommunernes administrationsudgifter

Vi opdaterer igen i år vores analyse om kommunernes udgifter til administration og ledelse. Opdateringen vil bestå af et opdateret talmateriale og et kort notat, hvori vi vil beskrive kommunernes administrationsudgifter i 2023 og udviklingen i disse fra 2022 til 2023.

Udgifterne til administration og ledelse er en væsentlig udgiftspost i kommunerne. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til netop administration og ledelse tæt.

I den nye analyse følger vi op på hovedresultaterne fra de foregående års analyser og opdaterer det kommunespecifikke talgrundlag med data fra året 2023. Ligesom tidligere tages der højde for forskelle i kommunernes rammevilkår, og der vil mere konkret blive kigget på udgifter til den samlede administration, administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og endeligt de øvrige administrationsudgifter ud over løn.

Formål

Analysen skal gøre det muligt for den enkelte kommune at se, hvordan deres administrationsudgifter har udviklet sig i de seneste år – både samlet set og for forskellige administrationstyper. Det vil give kommunerne mulighed for at identificere, hvor den enkelte kommune har højere eller lavere administrationsudgifter end andre kommuner i dag. Og det vil desuden gøre det muligt for den enkelte kommune at se egen udvikling i relation til udviklingen i de øvrige kommuner.

Metode

For at sikre størst mulig sammenlignelighed opgøres kommunernes administrationsudgifter igen i år efter kombinationsmetoden, hvor de administrative lønudgifter opgøres efter personaledatametoden kombineret med kommunernes centrale administrationsudgifter ud over løn.

Analysen forventes offentliggjort medio juni 2024.

Kontakt

Martin Bille
Chefkonsulent