Patienter med hyppige akutte sygehuskontakter

I denne analyse er fokus patienter med mange akutte sygehuskontakter i løbet af samme år. Vi undersøger denne gruppes forløb i sundhedsvæsnet optil og imellem deres akutte kontakter, hvad der karakteriser gruppen, og hvor de adskiller sig fra de patienter, som har få akutte sygehuskontakter i løbet af et år.

Kapacitetsproblemer i sundhedsvæsenet er et vedvarende problem på hospitaler verden over. En særlig udfordring er de patienter, der hyppigt har akutte sygehuskontakter. Selvom disse patienter kun udgør en lille del af den samlede patientpopulation, står de for en betydelig andel af de akutte kontakter. Dette mønster skaber en betydelig belastning på sundhedsvæsenet og påvirker både ressourcer og patientpleje. For patienterne selv kan hyppige kontakter endvidere være anledning til unødvendig tidsforbrug, bekymring, frustration og utilfredshed.

Formål

Formålet med analysen er at opbygge viden omkring patienter med hyppige akutte sygehuskontakter, deres forløb og forskelle heri på tværs af geografi.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i relevant registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Analysen forventes offentliggjort 4. kvartal i 2024.

Kontakt

Julian Bøje Ekberg
Fuldmægtig