Ældres sidste tid

I denne analyse er fokus på ældres sidste tid. Vi ser på ældres sidste leveår og forløbet af sundheds- og plejeindsatser i denne periode.

I lyset af et stigende antal ældre og den betydelige stigning vi ser i udgifterne til sundheds- og plejeindsatser i ældres sidste leveår, har vi i denne analyse fokus på hvilke indsatser ældre modtager hvornår, herunder hvilke kontaktmønstre vi ser på tværs af den kommunale sektor, praksissektoren og sygehussektoren, samt i hvor høj grad ældre cykler ind og ud af sygehuset i den sidste tid.

Formål

Formålet med analysen er at opbygge viden om, hvordan ældres sidste leveår ser ud i et behandlings- og plejeperspektiv.

Metode

Analysen er en kvantitativ, deskriptiv analyse, der tager udgangspunkt i relevant registerdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.

Analysen forventes offentliggjort 2. halvår af 2024.

Kontakt

Mette Kramer Pedersen
Specialkonsulent