Resultater for unge med statistisk højt specialundervisningsbehov

I denne analyse fokuserer vi på de unge, der på baggrund af deres rammevilkår, ligger blandt de 10 pct. af unge, der har størst sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning.

En stigende andel elever modtager segregeret specialundervisning, og det er derfor interessant at se, hvordan de elever, der statistisk set har et højt specialundervisningsbehov, klarer sig. Analysen vil på kommuneniveau fokusere på elever i 9. klasse, og se på resultatmål under og efter grundskolen. På landsplan vil analysen såfremt det er muligt også se på, om resultaterne har en sammenhæng til, om eleven har modtaget segregeret specialundervisning eller ej. 

Formål

Analysens formål er at give kommunerne indsigt i. hvordan de elever, der statistisk set har højt specialundervisningsbehov, klarer sig. 

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i relevant registerdata fra Danmarks Statistik.

Analysen forventes offentliggjort i 3. kvartal 2024.

Kontakt

Jeppe Birk Larsen
Jeppe Birk Larsen
Fuldmægtig