Kvalitativ afdækning af fastholdelsen af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed udgav inden sommerferien en kvantitativ analyse om fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. Analysen viste, at der er store forskelle på afgangsprocenten blandt social- og sundhedspersonalet på tværs af kommuner, også når man tager højde for forskelle i rammevilkår. I forlængelse af denne analyse gennemføres i efteråret 2023 en kvalitativ afdækning af fastholdelsen af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde i udvalgte kommuner.

I den kvalitative afdækning vil vi identificere og beskrive konkrete tiltag om, hvordan man kan arbejde med fastholdelsen af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. Det vil vi gøre med udgangspunkt i nogle af de kommuner, der ser ud til at være gode til at fastholde sit social- og sundhedspersonale. Herudover vil vi også beskrive mønstre i arbejdet med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på tværs af de kommuner, der deltager i afdækningen.

Afdækningen baseres på interviews i 5-7 kommuner med ældrechefer, HR-chefer, hjemmeplejeledere/plejehjemsledere og medarbejderrepræsentanter. Kommunerne udvælges på baggrund af benchmarkingresultaterne i den kvantitative analyse, vi udgav om fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde inden sommerferien. Analysen kan findes her. Vi har udvalgt nogle af de kommuner, der har den laveste afgangsprocent blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, når man tager højde for rammevilkår. Herudover har vi i udvælgelsen skelet til kommunestørrelse, geografisk spredning og socioøkonomi.

Formål

Afdækningen skal give kommunerne viden om, hvordan nogle af de kommuner, der ser ud til at klare sig bedst i forhold til at fastholde sit social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde, arbejder med fastholdelse. Det skal give kommunerne inspiration til konkrete tiltag, som kommunerne kan bruge i deres eget arbejde med at fastholde social- og sundhedspersonalet på ældreområdet.

Metode

Analysen tager udgangspunkt i interviews i 5-7 kommuner. Det forventes, at afdækningen vil omfatte 10-12 forskellige interviews. Der vil være tale om semi-strukturerede interviews.

Afdækningen forventes offentliggjort i 1. halvår 2024.

Kontakt

Martin Bille
Chefkonsulent