Fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde

Kommunerne oplever mangel på arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, og antallet af ældre er steget markant i de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Flere analyser peger på, at det fremadrettet særligt er social- og sundhedspersonalet, man kommer til at mangle. Derfor har vi undersøgt kommunernes evne til at fastholde social- og sundhedspersonalet i denne analyse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt, om der er forskel på, hvor gode kommunerne er til at fastholde social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, når man tager højde for personalesammensætning og medarbejdernes individkarakteristika. Vi ser også på landsplansresultater, ligesom vi i analysen har fokus på at belyse, hvor det personale, der afgår fra det kommunale ældreområde, bevæger sig hen. Herudover undersøger vi også, hvilken sammenhæng personalesammensætning og de ansattes individkarakteristika samt udvalgte ansættelsesforhold har til sandsynligheden for afgang.

Analysen skal give den enkelte kommune viden om, hvorvidt kommunen har relativt flere eller færre afgange blandt sit social- og sundhedspersonale på ældreområdet i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra kommunens rammevilkår. Herudover bidrager analysen med viden om social- og sundhedspersonalets bevægelser på arbejdsmarkedet.

Social- og sundhedspersonalet omfatter social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ufaglært social- og sundhedspersonale og en række andre mindre personalegrupper.

Hovedresultater

  • I 2022 var afgangsprocenten blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde 19,5 pct. Det svarer til, at ca. 12.500 ud af de lidt over 64.000 ansatte forlod deres stilling på et år. Det er særligt det ufaglærte social- og sundhedspersonale, som har en høj afgangsprocent, ligesom afgangsprocenten var højest blandt de yngste og ældste aldersgrupper.
  • Af social- og sundhedspersonalet, der afgik fra det kommunale ældreområde, var 46 pct. fortsat i beskæftigelse, mens 34 pct. hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse. 26 pct. af det afgåede social- og sundhedspersonale var under uddannelse i september 2022, heraf var nogle samtidigt i beskæftigelse.
  • Der er stor forskel på afgangsprocenten blandt social- og sundhedspersonalet på ældreområdet på tværs af kommunerne. I 2022 varierede afgangsprocenten fra omkring 14 pct. til næsten 32 pct. mellem den kommune med den laveste og højeste afgangsprocent. Der er også stor forskel på kommunernes afgangsprocenter, når man tager højde for forskelle i de ansattes individkarakteristika og personalesammensætning.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde figurer med de mest centrale nøgletal for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” fremgår alle disse nøgletal i kommunefordelte tabeller. Bilag 2 findes både i pdf-format og i Excel-format.

Opdateret den 21.06.2023. Vi har identificeret en enkelt fejl, der har betydning for tallene i figur 5 i bilag 1 og i tabel 5 i bilag 2, der nu er rettet.

Revideret 21-06-2023.