Kvalitativ afdækning af fastholdelsen af sygeplejersker på sygehusene

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed udgav inden sommerferien en kvantitativ analyse om fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene. Analysen viste, at der er store forskelle på afgangsprocenten blandt sygeplejersker på tværs af sygehusene, også når man tager højde for forskelle i rammevilkår. I forlængelse af denne analyse gennemføres i efteråret 2023 en kvalitativ afdækning af fastholdelsen af sygeplejersker på udvalgte sygehuse.

I den kvalitative afdækning vil vi identificere og beskrive konkrete tiltag om, hvordan man kan arbejde med fastholdelsen af sygeplejersker på sygehusene. Det vil vi gøre med udgangspunkt i nogle af de sygehuse, der ser ud til at være gode til at fastholde sygeplejersker. Herudover vil vi også beskrive mønstre i arbejdet med fastholdelse af sygeplejersker på tværs af de sygehuse, der deltager i afdækningen.

Afdækningen baseres på interviews på 5-6 sygehuse med sygeplejefaglige direktører, HR-chefer, chefsygeplejersker og medarbejderrepræsentanter. Sygehusene udvælges på baggrund af benchmarkingresultaterne i den kvantitative analyse, vi udgav om fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene inden sommerferien. Analysen kan findes her. Vi har udvalgt nogle af de sygehuse, der har den laveste afgangsprocent blandt sygeplejersker på sygehusene, når man tager højde for rammevilkår. Herudover har vi i udvælgelsen skelet til fx sygehusstørrelse og geografisk spredning.

Formål

Afdækningen skal give sygehusene viden om, hvordan nogle af de sygehuse, der ser ud til at klare sig bedst i forhold til at fastholde sine sygeplejersker, arbejder med fastholdelse. Det skal give sygehusene inspiration til konkrete tiltag, som sygehusene kan bruge i deres eget arbejde med at fastholde sygeplejersker.

Metode

Analysen tager udgangspunkt i interviews på 5-6 sygehuse. Det forventes, at afdækningen vil omfatte 10-12 forskellige interviews. Der vil være tale om semi-strukturerede interviews.

Afdækningen forventes offentliggjort i 1. halvår 2024.

Kontakt

Nichlas Broch-Lips
Nichlas Broch-Lips
Fuldmægtig