Fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene

Sygehusene oplever mangel på sygeplejersker, og antallet af ældre er steget markant de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor har vi undersøgt sygehusenes og regionernes evne til at fastholde sygeplejersker i denne analyse.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt, om der er forskel på, hvor gode sygehusene og regionerne er til at fastholde sygeplejersker, når man tager højde for personalesammensætning og medarbejdernes individkarakteristika. Vi ser også på landsplansresultater, ligesom vi i analysen har fokus på at belyse, hvor sygeplejerskerne, der afgår fra sygehusene, bevæger sig hen. Herudover undersøger vi også, hvilken sammenhæng personalesammensætning og de ansattes individkarakteristika samt udvalgte ansættelsesforhold har til sandsynligheden for afgang.

Analysen giver det enkelte sygehus og region viden om, hvorvidt de har en højere eller lavere afgangsprocent blandt deres sygeplejersker i forhold til, hvad man kan forvente ud fra sygehusets personalesammensætning og personalets individkarakteristika. Herudover vil analysen også skabe ny viden til sygehuse og regioner om sygeplejerskers bevægelser mellem sektorer og brancher.

Hovedresultater

  • I 2022 var afgangsprocenten blandt sygeplejersker i sygehusvæsnet 13,3 pct. Det svarer til, at ca. 4.600 ud af de knap 35.000 ansatte forlod deres stilling som sygeplejerske i sygehusvæsnet mellem november 2021 og november 2022. Afgangsprocenten var lidt højere blandt sygeplejersker ansat i psykiatrien lidt højere end i somatikken, ligesom afgangsprocenten var højest blandt de yngste og ældste aldersgrupper samt sygeplejersker uden speciale.
  • Af de sygeplejersker, som afgik fra sygehusvæsnet mellem november 2021 og september 2022, var 59 pct. fortsat i beskæftigelse i september 2022. 21 pct. af de sygeplejersker, der afgik fra sygehusvæsnet, gik over til kommunerne, mens 20 pct. af de afgåede sygeplejersker skiftede til det private. Blandt de sygeplejersker, der ikke afgik til beskæftigelse, var 5 pct. under uddannelse, og 36 pct. var hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Størstedelen af de 36 pct. modtog dog ikke offentlige ydelser.
  • På tværs af sygehusene er der store forskelle i afgangsprocenten blandt sygeplejersker. I 2022 varierede afgangsprocenten fra knap 14 pct. til ca. 24 pct. mellem det sygehus med den laveste og højeste afgangsprocent. Selv når der tages højde for personalesammensætning og medarbejdernes individkarakteristika, er der stadig stor variation mellem sygehusene.
  • Der er en vis variation i afgangsprocenten blandt sygeplejersker på tværs af regionerne. I 2022 havde Region Nordjylland den laveste afgangsprocent med 12,8 pct., mens Region Hovedstaden havde den højeste med 15,0 pct. Når der tages højde for personalesammensætning og medarbejdernes individkarakteristika, er der ikke så store forskelle mellem regionerne.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan dit sygehus og region placerer sig

  • I Bilag 1: ”Sådan placerer dit sygehus sig” kan du finde figurer med de mest centrale nøgletal for hvert sygehus.
  • I Bilag 2: ”Sådan placerer din region sig” kan du finde figurer med de mest centrale nøgletal for hver region.
  • I Bilag 3: ”Sygehusspecifikke nøgletal” ses en række sygehusfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.
  • I Bilag 4: ”Regionsspecifikke nøgletal” ses en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

Bilag 3 og 4 findes både i pdf-format og i Excel-format.

Offentliggjort 19-06-2023