Arbejdstid blandt det pædagogiske personale i kommunale dagtilbud

I en ny analyse undersøges arbejdstiden blandt det pædagogiske personale på landsplan og på tværs af kommunerne fra 2016 til 2020.

I 2030 vil der ifølge Danmarks Statistik være over 50.000 flere børn i alderen 0-5 år sammenlignet med i dag. Det er en stigning på 15 procent og betyder sammen med aftalen om bedre normeringer i landets dagtilbud, at der vil være et stigende behov for pædagogisk personale i fremtiden. En af måderne at imødekomme den stigende efterspørgsel efter pædagogisk personale på er, hvis flere blandt det pædagogiske personale arbejder på fuldtid eller på et højere timetal end i dag. Derfor har Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed i en ny analyse undersøgt den gennemsnitlige arbejdstid blandt det pædagogiske personale på det kommunale dagtilbudsområde.

I analysen tegnes et aktuelt billede af den pædagogiske arbejdsstyrke på landsplan og på tværs af kommuner baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). I analysen gives også inspiration til, hvilke tiltag man som kommune kan arbejde med, hvis man som kommune har et mål om at øge arbejdstiden blandt sit pædagogiske personale.

Hovedresultater

  • I 2020 var mere end hver anden blandt det pædagogiske personale på deltid, lidt over hver tredje var på fuldtid og knap hver tiende var timeansat.
  • På tværs af kommunerne varierer andelen af fuldtidsansatte blandt det pædagogiske personale samlet set fra 11 til 81 procent. Andelen af deltidsansatte varierer fra 9 til 83 procent, og andelen af timeansatte varierer fra 1 til 20 procent. Der er dermed stor variation på tværs af kommuner i andelen af hhv. fuldtidsansatte, deltidsansatte og timeansatte blandt det pædagogiske personale.
  • I 2020 var den gennemsnitlige arbejdstid for det månedslønnede pædagogiske personale (dvs. ekskl. timeansatte) 33,4 timer om ugen. Det er en stigning på 0,3 timer om ugen fra 2016. Blandt det pædagogiske personale arbejder pædagoger mest med en gennemsnitlig arbejdstid på 34,1 timer om ugen, de pædagogiske assistenter arbejder i gennemsnit 33,8 timer pr. uge og pædagogmedhjælperne arbejder i snit 31,9 timer om ugen. Der ses dermed en generel sammenhæng imellem længere uddannelse og højere arbejdstid.
  • Den gennemsnitlige arbejdstid for det månedslønnede pædagogiske personale varierer på tværs af kommunerne fra 27 til 36 timer om ugen. 67 af landets kommuner har dog en gennemsnitlig arbejdstid, der er indenfor +/- 1 time af landsgennemsnittet.
  • Analysen viser, at selvom der tages højde for forskelle i rammevilkår (demografi, sundhed, uddannelse og det lokale arbejdsmarked), så er der stadig betydelige kommunale forskelle i den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge for både pædagoger/pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere på tværs af kommunerne.
  • Der ser ud til at være nogle geografiske tendenser, hvor klynger af kommuner har en højere eller lavere gennemsnitlig arbejdstid end forventet i forhold til kommunens rammevilkår. Det er fx kommuner i Sønderjylland, Sydsjælland og til dels også i Midt- og Nordjylland.

I analysen ser vi bl.a. også på udbredelsen af merarbejde og bibeskæftigelse, sammenhænge imellem arbejdstiden, normeringer og sygefravær. Vi har også lavet en forløbsanalyse, hvor vi følger de ansattes arbejdstid i perioden fra 2016-2020.

Tiltag til inspiration

I analysen præsenteres 9 tiltag til at øge arbejdstiden blandt det pædagogiske personale. Tiltagene baserer sig på interviews i 6 kommuner, der enten har en højere gennemsnitlig arbejdstid end forventet, og/eller har øget den gennemsnitlige arbejdstid betragteligt i de senere år.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” findes en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen. 

 

Offentliggjort 02-09-2021