Brugertilfredshed på skoleområdet

Der er forskelle i forældrenes tilfredshed med deres barns skole på tværs af skolerne og kommunerne – også efter der er taget højde for forskelle i elevgrundlaget.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en ny benchmarkinganalyse undersøgt, hvorvidt forældrene i kommunen er mere eller mindre tilfredse med folkeskolerne end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget. Vi har desuden undersøgt, hvordan den enkelte kommunes skoler klarer sig – igen efter der er taget højde for skolernes elevgrundlag.

Hovedresultater

  • Forældrenes tilfredshed med folkeskolen varierer på tværs af kommunerne fra 3,4 til 4,3 på en skala fra 1 til 5. Der er stadig forskelle i kommunernes tilfredshedsniveau, selv efter der er taget højde for forskelle i elevgrundlaget.
  • Der er også forskelle i tilfredshedsniveauet mellem skolerne i samme kommune efter der er taget højde for elevgrundlaget. I 9 ud af 10 kommuner er der både skoler, hvor tilfredshedsniveauet er lavere end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget og skoler, hvor tilfredshedsniveauet er højere end man kunne forvente.
  • Der er større variation i tilfredshedsniveauet på tværs af klasserne inden for den samme skole end på tværs af både skoler og kommuner. Det gælder både i de faktiske tilfredshedsniveauer, men også efter der er taget højde for elevgrundlaget.
  • I analysen har vi undersøgt sammenhængen mellem andre resultatindikatorer på skoleområdet og forældrenes tilfredshed. Analysen viser, at forældrene generelt er mere tilfredse, når eleverne trives godt, har gode faglige resultater og et lavt elevfravær.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater af analysen for hver enkelt kommune, herunder resultater for de enkelte skoler i kommunen.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommune- og skolefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen. 

 

Offentliggjort 25-11-2021