Benchmarkinganalyse af overgange til ungdomsuddannelse

Selv når man tager højde for kommunernes rammevilkår, er der store forskelle i andelen af unge, der kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Med denne benchmarkinganalyse får kommunerne detaljeret indsigt i, hvordan de klarer sig i relation til overgange til ungdomsuddannelse, hvilket skaber et solidt grundlag at handle ud fra.

For at sikre mere sammenlignelige nøgletal, tages der i analysen højde for relevante rammevilkår, der har betydning for overgange til ungdomsuddannelse. Rapporten indeholder også en række resultater opdelt på erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Derudover indgår der en forløbsanalyse, hvor de unge, der afsluttede 9. klasse for fem år siden, følges over tid samt en analyse af risikomarkører, som kan hjælpe kommunerne i deres arbejde med at styrke overgangen fra 9. klasse til ungdomsuddannelse.

 Udvalgte hovedresultater

  • På landsplan er 85,9 procent af de unge i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Sammenlignet med for fire år siden har der været et fald på 11,3 procent (svarende til 2 procentpoint) i andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse og en stigning på 4 procent (svarende til 2,7 procentpoint) i andelen, der er i gang med en gymnasial uddannelse.
  • 71,6 procent har på landsplan fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter de afsluttede 9. klasse. Sammenlignet med for fire år siden har der været et fald på 23 procent (svarende til 2,8 procentpoint) i andelen, der har fuldført en erhvervsuddannelse, mens der har været en stigning på 7,3 procent (svarende til 4,2 procentpoint) i andelen, der har fuldført en gymnasial uddannelse.
  • Der er store forskelle i andelen af unge i kommunerne, der er i gang med en ungdomsuddannelse et år efter 9. klasse. Der er også store forskelle i andelen af kommunernes unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse fem år efter 9. klasse.
  • Forskellene mellem kommunerne er fortsat betydelige, når der tages højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår.

 Se hvordan din kommune placerer sig

  • bilag 1: Sådan placerer din kommune sig finder du centrale resultater for hver enkelt kommune.

  • I bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal præsenteres en række tabeller med nøgletal på kommuneniveau. 

 

Offentliggjort 11-09-2018