Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

6,3 pct. af de unge mellem 15 og 24 år er i dag uden uddannelse eller i beskæftigelse. Ny analyse viser, at der er forskelle i andelen på tværs af kommunerne, også når vi tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt kommunale forskelle i andelen af unge, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. I sammenligningen har vi taget højde for forskelle i kommunens rammevilkår, fx de unges køn, alder og forældrenes uddannelsesniveau.

Hovedresultater

  • I 2021 var 6,3 pct. af de 15-24-årige unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Det svarer til 42.515 personer. Andelen er siden 2018 faldet med 0,7 procentpoint.
  • 37 pct. af de unge, der er uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, har også været det både i 2019 og 2020.
  • Omkring en tredjedel af de unge, der er uden uddannelse eller beskæftigelse i 2021, har tidligere været i gang med en ungdomsuddannelse, men er droppet ud. Ca. 60 pct. af dem er droppet ud indenfor 6 måneder efter starten på uddannelsen.
  • Der er store forskelle i andelen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse på tværs af kommunerne. I kommunen med den laveste andel er det kun omkring 4 pct. af de 15-24-årige unge, der er uden uddannelse eller beskæftigelse, og i kommunen med den højeste andel er det næsten 12 pct.
  • En del af den kommunale variation kan forklares med forskelle i kommunernes rammevilkår. Der er dog også forskelle mellem kommunernes andel unge uden uddannelse eller beskæftigelse, når der bliver taget højde for dette. Fx viser analysen at de 10 kommuner, der klarer sig bedst, i gennemsnit har 1,1 procentpoint færre unge uden uddannelse eller beskæftigelse, end hvad man kunne forvente ud fra kommunernes rammevilkår. Modsat har de 10 kommuner, der klarer sig dårligst, i gennemsnit 2,2 procentpoint flere unge uden uddannelse eller beskæftigelse i forhold til hvad man kunne forvente.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater af analysen for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen. 

 

Offentliggjort 09-01-2023