Gik du glip af noget i første halvår af 2021?

Publiceret 09-08-2021

De fleste er vendt tilbage fra sommerferie, og i den anledning vil vi i Benchmarkingenheden benytte lejligheden til at sende dig et overblik over de analyser, vi offentliggjorde i første halvdel af 2021. Du kan finde tal for de enkelte kommuner og regioner i analyserne.

sundhedsområdet har vi fortsat haft fokus på psykiatrien. I analysen Børn og unge med psykiatrisk debut så vi på, hvad der sker omkring børns debut i psykiatrien. Her så vi bl.a. at omkring tidspunktet for debuten i psykiatrien modtager 10 pct. af børnene segregeret specialundervisning, mens det to år efter debuten var gældende for lige knap 30 pct. I Fra barn til voksen i psykiatrien fulgte vi de 13-17-årige i psykiatrien som unge voksne. Her så vi, at som 21-23-årige er det hver tredje, der stadig er i kontakt med psykiatrien. Denne andel har været stigende over tid, samtidig med at der er kommet markant flere børn og unge i psykiatrien.

Indenfor dagtilbuds- og skoleområdet kastede vi i analysen Benchmarking af andel elever i segregeret specialundervisning i kommunerne lys på, at der – selv når vi tager højde for forskelle i kommunernes elevgrundlag – er forskelle på kommunernes segregeringsprocent. Det viser sig også, at kommuner, med en økonomimodel hvor forvaltningen betaler for segregerede specialundervisningselever, har en højere segregeringsprocent end kommuner, hvor betalingen for de segregerede specialundervisningselever er lagt fuldt ud til den enkelte skole.

På det administrative område har vi opdateret analysen Sygefravær blandt ansatte i kommunerne med de nyeste tal. Her så vi, at der fra 2017 til 2019 er sket en stigning i sygefraværet for det kommunale personale under ét. Eksempelvis steg sygefraværet med 6,3 pct. blandt det pædagogiske personale. Vi har også opdateret de vigtigste nøgletal fra vores tidligere administrationsanalyser med 2020 tal. Her viser tallene, at fra 2019 til 2020 er udgifterne til administration og ledelse steget med 1,5 pct.

I det kommende halvår arbejder vi bl.a. på analyser indenfor ældreområdet og dagtilbud- og skoleområdet. Du kan finde en oversigt over vores kommende analyser her.

God fornøjelse med at fordybe dig i én eller flere af vores analyser.