Fra barn til voksen i psykiatrien

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed ser i denne analyse nærmere på, hvor stor en andel af børn fra psykiatrien, der også er i kontakt med psykiatrien som voksen.

Der har over en længere periode været en stor stigning i antallet af børn, der er i kontakt med psykiatrien. I denne analyse ser vi, at andelen af ældre børn fra psykiatrien, der har kontakt med psykiatrien som voksen, også er steget. Det er derfor mere relevant end nogensinde før for regionerne at forholde sig til denne gruppe og deres behandlingsforløb, herunder overgangen fra barn til voksen i psykiatrien.

”Børn fra psykiatrien” er i denne analyse defineret som personer, der har mindst én kontakt med sygehuspsykiatrien som 13-17-årig, mens ”voksen i psykiatrien” er defineret som personer, der har mindst én kontakt med psykiatrien som 21-23-årig. I analysen ser vi på den overordnede andel af børn fra psykiatrien, der er i psykiatrien som ung voksen, men vi ser også på, om andelen varierer på tværs af regioner og på tværs af diagnoser og aktivitet i psykiatrien som barn. Derudover undersøger vi, om de børn fra psykiatrien, der ikke er i psykiatrien som unge voksne, har kontakt relateret til psykisk sygdom andre steder i sundhedsvæsenet.

Nedenfor ses et udpluk af nogle af analysens vigtigste resultater:

Samtidig med at der er flere børn i kontakt med psykiatrien, er hver tredje af dem også i psykiatrien som voksen

 • På landsplan er hvert tredje barn fra psykiatrien også i sygehuspsykiatrien som voksen. Andelen varierer fra 29 pct. i Region Hovedstaden til 36 pct. i Region Syddanmark.
 • Samtidig med stigningen i antallet af børn i psykiatrien generelt, er andelen, der også har kontakt med psykiatrien som voksen, også steget.
 • Udover at en større andel af børnene fra psykiatrien også er i psykiatrien som ung voksen, så udgør de også en større andel af de unge voksne i psykiatrien end tidligere.

En del børn fra psykiatrien har kontakt relateret til psykisk sygdom andre steder i sundhedsvæsnet som voksne

 • Hvis man både medtager kontakt til sygehuspsykiatrien og kontakt relateret til psykiske problemstillinger i andre dele af sundhedsvæsenet (praktiserende psykiater og psykolog, samtaleterapi i almen praksis og behandling for psykiatrisk diagnose i det somatiske sygehusvæsen) er det ikke hvert tredje, men hvert andet barn der har kontakt til sundhedsvæsenet som voksen.
 • Når vi udvider opgørelsen til også at omfatte anden kontakt relateret til psykisk sygdom i sundhedsvæsenet overhaler Region Hovedstaden Region Nordjylland og Region Midtjylland i forhold til andelen af børn fra psykiatrien, der har kontakt til sundhedsvæsenet som voksen.
 • Børn fra psykiatrien, der også er i psykiatrien som voksen, har oftere også anden kontakt relateret til psykisk sygdom i sundhedsvæsenet som voksen, end de børn fra psykiatrien, der ikke er i psykiatrien som voksen. Det kan eksempelvis skyldes, at de har forudgående eller opfølgende behandling i praksissektoren i forbindelse med et forløb i sygehuspsykiatrien. 

Både i forhold til forløbet i psykiatrien som barn og socioøkonomisk baggrund er der en tendens til, at der er forskel på dem, der også er i psykiatrien som voksen, og de, der ikke er.

 • Blandt børn fra psykiatrien med udviklingsforstyrrelser som ADHD, tics/tourettes, autismespektrumforstyrrelser og specifikke udviklingsforstyrrelser er det omkring 3 ud af 10, der har kontakt med psykiatrien som voksen, mens det for diagnoser som bipolar affektiv lidelse og psykoser/psykotiske lidelser nærmere er 6 ud af 10. 
 • Indenfor de enkelte diagnosegrupper er der dog regional variation: I Region Hovedstaden er 2 ud af 10 af de 13-17-årige ADHD-patienter også i psykiatrien som voksen, mens det i Region Syddanmark er 4 ud af 10.
 • Der er en tendens til, at børn fra psykiatrien, der også er i psykiatrien som voksen, har større socioøkonomiske udfordringer både i barndommen, men også som ung voksen, end de børn fra psykiatrien, der ikke har kontakt til psykiatrien som voksen.

Se nøgletal for din region og kommune

 • I bilag 1 ”Sådan placerer din region sig” kan du finde de væsentligste resultater af analysen for din region.
 • I bilag 2 ”Regionsspecifikke nøgletal” ses en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

Andre analyser om børn og unge med psykisk sygdom

Analysen er en del af vores analysekompleks omkring børn i psykiatrien. Tidligere har vi offentliggjort de to analyser ”Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser” og ”Børn og unge med psykiatrisk debut”. Og i en kommende analyse vil vi have fokus på, hvordan børn med psykiske problemer klarer sig med hensyn til blandt andet uddannelse. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev her, får du direkte besked, når vi offentliggør de nye analyser.

 

Offentliggjort 18-05-2021