Børn og unge i kontakt med psykiatrien i årene med COVID-19

Flere børn og unge er i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i 1. halvår 2021 sammenlignet med samme periode to år inden COVID-19 epidemien. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i et nyt analysenotat undersøgt udviklingen i antallet af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen på tværs af regioner og kommuner. Der er fokus på perioden med COVID-19-epidemien.

Analysen giver hver region og hver kommune indsigt i, hvor mange børn og unge der har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i deres region og kommune i den seneste tid sammenlignet med landsplanstendenser og tendenser i andre regioner og kommuner. 

Analysens hovedresultater:

  • Antal børn og unge med en fysisk kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen dykkede i starten af COVID-19 epidemien, men er efterfølgende steget igen. Mere præcist har 10 pct. færre børn og unge været i fysisk kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i 1. halvår 2020 sammenlignet med 1. halvår 2018. I 1. halvår 2021 er godt 16 pct. flere i kontakt med psykiatrien i forhold til året før, dog kun 5 pct. flere, end i 1. halvår 2018.
  • Medtages telefon- og videokonsultationer samt hjemme- og udebesøg i opgørelsen sammen med de fysiske kontakter, kan der imidlertid ikke konstateres et dyk i antallet af børn og unge med psykiatrisk kontakt i løbet af 1. halvår 2020. Det lavere antal børn og unge i kontakt via fysisk fremmøde under den første bølge af COVID-19 epidemien kan dermed forklares ved, at nogle af de fysiske kontakter er blevet omlagt til video- eller telefonkonsultationer. Når alle former for kontakt medtages i opgørelsen, har samlet set 12 pct. flere børn og unge været i kontakt med psykiatrien i 1. halvår 2021 sammenlignet med 1. halvår 2018.
  • Stigningen i 1. halvår 2021 gælder særligt børn og unge med psykiatrisk debut. Herudover er der særligt flere af de 15-18-årige i kontakt med psykiatrien samt børn og unge med depression og ADHD.
  • Der er forskel på tværs af regionerne i antal børn og unge med kontakt til psykiatrien i perioden omkring COVID-19 epidemien. Ser man eksempelvis på både de fysiske og virtuelle kontakter har nogle af regionerne oplevet et mindre dyk i 1. halvår 2020, mens andre regioner har oplevet en lille stigning. Det samlede antal børn og unge i kontakt med psykiatrien er steget med 21 pct. i Region Nordjylland, mens det i Region Syddanmark er steget med 7 pct. i 1. halvår 2021 sammenlignet med 1. halvår 2018.
  • Der er store forskelle på tværs af kommuner i antallet af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen, herunder også i antallet af debuterende børn og unge. Generelt finder vi, at kommuner med en mere hård opbremsning i antallet af børn og unge med psykiatrisk debut i 1. halvår 2020 til gengæld oplevede en større stigning af debuterende børn og unge i 1. halvår 2021 og omvendt. Samtidigt er det sådan, at kommuner der generelt har et stort antal børn og unge med psykiatrisk debut, også har haft det igennem COVID-19 epidemien og omvendt. Vi fandt derimod ingen nævneværdig sammenhæng mellem kommunernes socioøkonomiske og antallet af børn og unge med psykiatrisk debut i 1. halvår 2020 og 1. halvår 2021.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se nøgletal for din region og kommune

  • I bilag 1 ”Regionspecifikke nøgletal” ses en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.
  • I bilag 2 ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

Yderligere analyser om børn og unge med psykisk sygdom

Analysen er en del af vores analysekompleks omkring børn i psykiatrien. Vi har en række offentliggjorte analyser på området og i løbet foråret offentliggør vi analysen ”Overgang til ungdomsuddannelse blandt elever med psykisk sygdom”, hvor vi undersøger forskelle mellem kommuner i andel af 9-klasses elever med psykisk sygdom, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse, når der tages højde for forskelle i rammevilkår som socioøkonomiske forhold, diagnoser og sygelighed. Der er også fokus på kommunal variation i andel af elever med psykisk sygdom der modtog specialundervisning og forebyggende foranstaltninger, samt indsatsernes betydning for overgang til ungdomsuddannelse. Følg med på www.benchmark.dk

 

Offentliggjort 07-02-2022