Sygehusenes arbejde med fastholdelse af sygeplejersker

Sygehusene oplever mangel på sygeplejersker, og antallet af ældre er steget markant de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor har vi i en kvalitativ afdækning undersøgt, hvordan sygehusene arbejder med fastholdelse af sygeplejersker.

I analysen afdækker vi, hvilke forhold der ifølge interviewpersoner har betydning for fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene, samt hvordan udvalgte sygehuse arbejder med fastholdelse af sygeplejersker via forskellige tiltag. Afdækningen indeholder også en række cases, hvor det helt konkret er beskrevet, hvordan navngivne sygehuse har arbejdet med specifikke tiltag.

Den kvalitative afdækning baserer sig på interviews med chefer og medarbejderrepræsentanter på fem sygehuse. Sygehusene er udvalgt på baggrund af vores kvantitative analyse om fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene, som vi udgav i juni 2023, hvor de fem udvalgte sygehuse ser ud til at være nogle af dem, der klarer sig bedst i forhold til at fastholde sygeplejersker.

Hvad har betydning for fastholdelsen af sygeplejersker på sygehusene?

Ifølge interviewpersonerne er der flere faktorer, som har betydning for fastholdelsen af sygeplejersker på sygehusene. De vigtigste temaer for fastholdelsen er motivation og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, ledelse, arbejdsforhold samt seniorordninger og onboarding.

Find konkrete tiltag og cases i rapporten

Den kvalitative afdækning indeholder en lang række tiltag, som de udvalgte sygehuse arbejder med i forhold til fastholdelse af sygeplejersker. Tiltagene falder inden for de ovennævnte temaer og kan give inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med fastholdelsesdagsordenen.

I forlængelse heraf indeholder afdækningen også en række cases, hvor det helt konkret er beskrevet, hvordan navngivne sygehuse har arbejdet med specifikke tiltag.

Læs mere og se alle fund ved at hente analysen til højre.

Offentliggjort 06-06-2024