Kommuners arbejde med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på ældreområdet

Kommunerne oplever mangel på arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, og antallet af ældre er steget markant i de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor har vi i en kvalitativ afdækning undersøgt, hvordan kommuner arbejder med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på ældreområdet.

I analysen afdækker vi, hvilke forhold der ifølge interviewpersonerne har betydning for fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på ældreområdet, samt hvordan udvalgte kommuner arbejder med fastholdelse af social- og sundhedspersonalet via forskellige tiltag. Afdækningen indeholder også en række cases, hvor det helt konkret er beskrevet, hvordan navngivne kommuner har arbejdet med specifikke tiltag.

Den kvalitative afdækning baserer sig på interviews med chefer og medarbejderrepræsentanter i fem kommuner. Kommunerne er udvalgt på baggrund af vores kvantitative analyse om fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, som vi udgav i juni 2023, hvor de fem udvalgte kommuner ser ud til at være nogle af dem, der klarer sig bedst i forhold til at fastholde social- og sundhedspersonalet.

Hvad har betydning for fastholdelsen af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde?

Ifølge interviewpersonerne er der flere faktorer, som har betydning for fastholdelsen af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. De vigtigste temaer for fastholdelsen er motivation, trivsel og arbejdsmiljø, kompetencer til opgaverne og faglig udvikling, ledelse, arbejdsforhold samt seniorordninger, livsfasefleksibilitet og onboarding.

Find konkrete tiltag og cases i rapporten

Den kvalitative afdækning indeholder en lang række tiltag, som de udvalgte kommuner arbejder med i forhold til fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på ældreområdet. Tiltagene falder inden for de ovennævnte temaer og kan give inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med fastholdelsesdagsordenen.

I forlængelse heraf indeholder afdækningen også en række cases, hvor det helt konkret er beskrevet, hvordan navngivne kommuner har arbejdet med specifikke tiltag.

Læs mere og se alle fund ved at hente analysen til højre.

Offentliggjort 06-06-2024