Ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde

Antallet af ældre er steget markant i de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Flere analyser peger på, at det fremadrettet særligt er social- og sundhedspersonale, man kommer til at mangle. Samtidigt er andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde steget. Det er derfor relevant at sætte fokus på det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har undersøgt andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde på landsplan og på tværs af kommuner. Vi har også set på andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale blandt månedslønnede/timelønnede, blandt forskellige aldersgrupper og ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen.

Analysen indeholder også en socioøkonomisk profil af det ufaglærte social- og sundhedspersonale, som vi blandt andet har sammenholdt med en tilsvarende profil for social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne. Den socioøkonomiske profil er også lavet for det ufaglærte social- og sundhedspersonale i hver enkelt kommune. Endeligt har vi i analysen set på, hvor længe det ufaglærte social- og sundhedspersonale er ansat på det kommunale ældreområde, og hvad det ufaglærte social- og sundhedspersonale overgår til, når de ikke længere er ansat på det kommunale ældreområde.

Analysen er finansieret af Videnscenter for værdig ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen, som også planlægger at udgive en kvalitativ analyse om ufaglærte i 2024.

Hovedresultater

  • I 2022 var andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde 26 pct. opgjort i antal ansatte. Opgjort i fuldtidspersoner var andelen 17 pct. Andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde har været støt stigende de seneste år. Fra 2018 til 2022 steg andelen med 9 pct.point opgjort i antal ansatte og med 7 pct.point opgjort i fuldtidspersoner.
  • På tværs af kommunerne er der stor forskel på andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. I 2022 varierede andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet fra 8 pct. til 41 pct. opgjort i antal ansatte mellem den kommune med den laveste og højeste andel ufaglærte. Fra 2018 til 2022 faldt andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde kun i fem kommuner.
  • I forhold til det faglærte social- og sundhedspersonale er en større andel af det ufaglærte personale mænd, gennemsnitsalderen er markant lavere, en større andel har en anden herkomst end dansk, en markant større andel er under uddannelse, ligesom en langt større andel blandt det ufaglærte personale havde været ledige indenfor de seneste tre år.
  • På baggrund af seks parametre har vi identificeret de tre mest gennemgående arketyper blandt det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde. De tre arketyper ligner hinanden ved alle at være en kvinde, under 25 år, med dansk herkomst og som ikke har været ledig indenfor de seneste tre år. De tre arketyper adskiller sig alene fra hinanden ved, om de ansatte er i gang med en uddannelse eller ej, og om den ansatte har en gymnasial uddannelse eller grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Disse tre arketyper udgør tilsammen 25 pct. af det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.
  • Ansættelseslængden blandt det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde er generelt kort. 57 pct. af det ufaglærte social- og sundhedspersonale havde i 2022 været ansat i mindre end 1 år. 8 pct. af det ufaglærte social- og sundhedspersonale havde været ansat i 4 år eller mere.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de væsentligste resultater illustreret i seks figurer for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du finde en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal fra analysen. Bilag 2 findes både i pdf-format og i Excel-format.

Offentliggjort 10-01-2024