Ny viden om hvor tilfredse ældre borgere er med overgange på sundhedsområdet

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt, hvor tilfredse 23.000 ældre patienter var med deres udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen og den praktiserende læge.

Analysen giver ny viden om, hvordan de ældre selv oplever deres forløb i det danske sundhedsvæsen.  I analysen kan man også finde de centrale nøgletal for tilfredshed fordelt på sygehuse, kommuner og delvist for praktiserende læger.

Hovedresultater

 • De ældre borgere er relativt tilfredse med deres overgange i det danske sundhedsvæsen. På en skala fra 1-5, hvor 5 er mest tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed med udskrivelsen fra sygehuset og kontakten til almen praksis 4,0. Tilfredsheden med kontakten til kommunen er 3,8. 
 • Analysen viser dog også, at omkring hver 10. borger var utilfreds med udskrivelsen fra sygehuset eller utilfreds med den efterfølgende kontakt til kommunen. Til sammenligning var kun 6 pct. af borgerne var decideret utilfredse med den efterfølgende kontakt til almen praksis.
 • Samtidig er der relativt store forskelle på tværs af de forskellige sygehuse, kommuner og praktiserende læger, jf. nedenstående tabel.
  Tabel over den samlede tilfredshed blandt patienter over 64 år
 • De største forbedringspotentialer handler om information til borgeren og informationsdeling imellem de forskellige parter. Knap hver sjette ældre borger var utilfreds med den information de fik om, hvad der skulle ske efter udskrivelsen fra sygehuset og næsten hver femte borger var utilfreds med den viden, de kommunale medarbejdere havde om deres forløb på sygehuset.
 • Der er en tæt sammenhæng imellem tilfredsheden med udskrivelsen fra sygehuset og gentagne akutte kontakter. Blandt de mest utilfredse patienter, havde en ud af fem efterfølgende en genindlæggelse eller anden akut kontakt. Blandt de mest tilfredse var det kun en ud af ti, der havde efterfølgende akutte kontakter.
 • Der er stor forskel på, hvor tilfredse borgerne var med kontakten til kommunen afhængigt af hvilken type hjælp, de modtog. 70 procent af dem, der modtog træning eller genoptræning, var tilfredse med kontakten. Det gjaldt kun for 55 procent af dem med ophold på akut-, rehabiliterings- eller aflastningsplads.
 • Kun halvdelen af de ældre borgere har inden for kort tid efter udskrivelsen haft kontakt med deres praktiserende læge. Blandt dem var fire ud af fem tilfredse, hvis kontakten var efter aftale med sygehuset, imens det kun var to ud af tre, hvis kontakten var foranlediget af, at borgeren fik det dårligere. 
 • Analysen finder desuden at borgernes socioøkonomiske eller demografiske karakteristika kun i begrænset omfang påvirker tilfredsheden med de forskellige forløb.

Se alle resultaterne ved at hente analysen og bilag i boksen til højre.

Se hvordan kommunerne og sygehusene placerer sig

 • I bilagsmaterialet kan du finde tallene for tilfredshed både på sygehus- og kommuneniveau, ligesom man kan se tilfredsheden med almen praksis opgjort på kommuneniveau

 

Offentliggjort 09-10-2019