Analyse af fravær fra danskundervisning

Publiceret 12-11-2018

En ud af tre stole er ikke i brug, når der er danskundervisning for flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogram. Samtidig viser denne benchmarkinganalyse, at der er store forskelle i fraværet på tværs af kommunerne.

I analysen tages der højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår, som kan forklare en del af forskellene mellem kommunerne. Det drejer sig eksempelvis om forskelle i flygtninge og familiesammenførtes køn, alder, oprindelsesland og helbredstilstand. Men selv efter der er taget højde for disse rammevilkår, er der betydelige forskelle mellem kommunerne.

 

Udvalgte hovedresultater

  • På landsplan var flygtninge og familiesammenførte i 2017 fraværende fra danskundervisning i ca. 36 pct. af tiden. Fra 2014 til 2017 er fraværet steget med 11,6 procentpoint og alene fra 2016 til 2017 er det steget med 5,1 procentpoint.

  • Fraværet fra danskundervisning varierer fra ca. 20 procents fravær til ca. 50 procents fravær på tværs af kommunerne i 2017. 

  • Der er fortsat stor forskel på fraværet blandt kommunernes flygtninge og familiesammenførte, når der tages højde for forskelle i rammevilkår

  • De ti kommuner, der klarer sig dårligst, har i gennemsnit 6,8 procentpoint højere fravær, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. De ti kommuner, der klarer sig bedst, har i gennemsnit 12,8 procentpoints lavere fravær, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.

  • Det er undersøgt hvordan en række af de kommuner, der klarer sig bedst i sammenligningen, arbejder med området. På den baggrund præsenteres 11 konkrete tiltag, som den enkelte kommune kan lade sig inspirere af i arbejdet med at reducere fraværet fra danskundervisningen. Se alle resultaterne og hent analysen her