Forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere – store forskelle mellem kommunerne

Publiceret 24-10-2018

Der er store forskelle på, hvor gode kommunerne er til at forhindre forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere – også når der tages højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår. I analysen kan man også finde inspiration til arbejdet med at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

I denne benchmarkinganalyse får kommunerne detaljeret viden om, hvordan de klarer sig i forhold til at forebygge indlæggelser blandt deres hjemmeplejemodtagere. Kommunerne kan her komme skridtet videre og blandt andet se, for hvilke diagnoser der er flest indlæggelser, og hvor mange af de forebyggelige indlæggelser, der er genindlæggelser. 

Rapporten indeholder derudover en række konkrete tiltag til inspiration, som fem af de kommuner, der klarer sig bedst i benchmarkinganalysen, benytter sig af i det forebyggende og opsporende arbejde.

 

 Udvalgte hovedresultater

  • Kommunen med flest forebyggelige indlæggelser pr. hjemmeplejemodtager har godt 3 gange så mange som kommunen med færrest.

  • Der er fortsat betydelige forskelle, når der tages højde for rammevilkår. Eksempelvis har flere kommuner mere end 30 procent flere forebyggelige indlæggelser, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår.

  • Hver fjerde af de forebyggelige indlæggelser blandt hjemmeplejemodtagere er genindlæggelser. Der er stor spredning på tværs af kommunerne i størrelsen på denne andel.

  • De konkrete tiltag til inspiration i kommunerne falder indenfor temaerne: Udvikling af akutberedskab, hjemmeplejens rolle og synliggørelse heraf, samarbejde og gode overgange, indsatser og redskaber, samt styring og opfølgning.

 Se alle resultaterne og hent analysen her

 

Kontakt

Mette Kramer Pedersen
Specialkonsulent