Få besøg af Benchmarkingenheden

Publiceret 02-03-2022

Nu er der mulighed for at få Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed ud og præsentere resultaterne af vores analyser.

Nu hvor coronarestriktionerne er væk, vil vi i Benchmarkingenheden gerne tilbyde jer at komme forbi jeres kommune eller region og holde et oplæg, hvor vi kan gå i dybden med én eller flere af de analyser, som I finder interessante. Det kan være et oplæg for jeres kommune eller region alene, men det er også en mulighed, at vi holder oplæg for en gruppe af kommuner eller regioner. Der er ikke betaling forbundet med, at vi holder et oplæg. 

Hvis I er interesserede i et sådan besøg, så kontakt chef for Benchmarkingenheden, Peter Østergaard på tlf. 2916 0261 eller peos@benchmark.dk.

Hvis I foretrækker et virtuelt oplæg, kan vi også sagtens finde ud af det.

Nedenfor kan I se de analysetemaer, vi arbejder med i Benchmarkingenheden. Ved hvert tema er der et link til en oversigt over de analyser, vi har udarbejdet inden for temaet. Med udgangspunkt i oversigterne over analyserne kan vi tage en snak omkring, hvilke analyser der vil være interessante at gå i dybden med i et oplæg.

Oplægget kan tage udgangspunkt i analyseresultaterne i et specifikt tema eller analyse, men vi kan også sagtens se på analyser og resultater på tværs af temaerne.

Analysetemaer

  • Administration og tværgående emner: Her undersøger vi fx udvikling og forskelle i sygefravær eller udgifterne til administration på tværs af landet. Se den fulde analyseoversigt her.
  • Dagtilbud, skole og uddannelse: Under dette emne har vi blandt andet fokus på forskelle på tværs af kommunerne i andelen af elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne, brugertilfredshed på skoleområdet, andelen af elever i segregeret specialundervisning, kommunernes arbejde med sprogudvikling på dagtilbudsområdet samt forskelle i arbejdstid blandt det pædagogiske personale i kommunale dagtilbud. Se den fulde analyseoversigt her.
  • Ældre og sundhed: Vi har fx set på forekomsten af børn og unge med psykiske lidelser samt deres debut i psykiatrien på tværs af kommuner og regioner, ældres tilfredshed med overgangene på sundhedsområdet, forskelle i arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde samt fastholdelse og tilbagevenden til arbejde efter et alment genoptræningsforløb. Se den fulde analyseoversigt her.
  • Integration og beskæftigelse: Her har vi blandt andet undersøgt forskelle i arbejdsmarkedstilknytningen blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder samt haft fokus på gruppen af unge uden uddannelse eller beskæftigelse (ofte kaldet restgruppen). Se den fulde analyseoversigt her.
  • Det specialiserede socialområde: Her har vi indtil videre set på udvikling og forskelle i kommunernes udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet samt kommunernes rolle som købere af botilbudspladser til voksne. Se analyseoversigten her.

På vores hjemmeside www.benchmark.dk kan I finde alle vores analyser. På hjemmesiden kan I under Kommende analyser også se de analyser, der er på vej. 

Tag endelig fat os, hvis I har nogle spørgsmål.