Psykiatriske diagnoser og kontakter blandt børn og unge i 2012-2022

Publiceret 06-06-2023

Omkring 73.220 børn og unge under 18 år lever med en eller flere psykiatriske diagnoser. Det svarer til 63 ud af 1.000 0-17-årige, hvilket er det højeste niveau i de seneste 10 år. Derfor er det relevant for forskellige aktører i regioner, kommuner og sundhedsklynger at have fokus på området og sammenligne egne tal og egen praksis på området med tal fra andre regioner, kommuner og sundhedsklynger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i et nyt analysenotat undersøgt udviklingen i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser og kontakter til det psykiatriske sygehusvæsen på tværs af regioner, kommuner og sundhedsklynger. Hovedresultaterne er beskrevet i et analysenotat, mens det i analysens bilag er muligt at finde figurer og tabeller med de mest centrale nøgletal for hver enkelt region, kommune og sundhedsklynge.

Hovedresultater

Psykiatriske diagnoser

  • Omkring 73.220 børn og unge under 18 år lever med psykiatriske diagnoser, opgjort pr. 1. januar 2023. Det svarer til 63 ud af 1.000 0-17-årige. Over de seneste ti år er antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser opgjort pr. 1.000 0-17-årige steget med 39 pct.
  • Der ses store forskelle på tværs af landet i antallet af børn og unge med specifikke diagnoser som ADHD og autisme. Fx er 17 ud af 1.000 børn og unge registreret med en ADHD-diagnose i Region Syddanmark, mens det tilsvarende er 30 ud af 1.000 børn og unge i Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen

  • Kigger vi specifikt på 2022 havde omkring 43.530 børn og unge haft mindst én kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen, hvor der har været et fysisk fremmøde på sygehuset, hvilket er det højeste niveau i de seneste 10 år. Sammenlignet med 2012 er antallet af børn og unge med psykiatrisk kontakt i 2022 steget med 49 pct. Siden 2020 har der også været en kraftig stigning i antallet af børn og unge med virtuelle kontakter som telefon- og videokonsultationer.

Børn og unge med psykiatrisk debut

  • Både antallet af børn og unge, der årligt debuterer i psykiatrien, og antallet af børn og unge som også i de tidligere år har haft kontakt til psykiatrien, dvs. gengangere, er steget over perioden 2012-2022. Der er dog kommunale forskelle i antallet af børn og unge med en psykiatrisk debut i 2022. I de ti kommuner med lavest antal, var det under 11 ud af 1.000, mens det i de ti kommuner med højest antal var over 16 ud af 1.000 børn og unge, der havde psykiatrisk debut i 2022.
  • For hovedparten af børn og unge med psykiatrisk debut var den første kontakt med psykiatrien en planlagt kontakt, mens omkring 15 pct. startede med at have en akut kontakt med sygehuspsykiatrien i perioden 2020-2022. Det tal dækker over store regionale og kommunale forskelle. Det første møde med sygehuspsykiatrien var akut for næsten 26 pct. af børnene i Region Sjælland, mens dette var mellem 8 til 18 pct. i de øvrige regioner.
  • På tværs af regioner og kommuner inden for samme region er der forskel på, hvilken aktør, der hyppigst har henvist børn og unge med psykiatrisk debut. Fokuserer man på henvisninger fra kommunen i perioden 2020-2022, er der et spænd mellem kommuner i fx Region Syddanmark på mellem 11 og 53 pct., og tilsvarende i Region Hovedstaden er spændet mellem 22 og 50 pct.

Du kan læse analysen her.

Se nøgletal for din region, kommune og sundhedsklynge

I bilag 1 ”Sådan placerer din region sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt region.

I bilag 2 ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.

I bilag 3 ”Sådan placerer din sundhedsklynge sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt sundhedsklynge.

I bilag 4 ”Regionsspecifikke nøgletal” ses en række regionsfordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

I bilag 5 ”Kommunespecifikke nøgletal” ses en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

I bilag 6 ”Sundhedsklyngespecifikke nøgletal” ses en række sundhedsklyngefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.

Bilag 4-6 findes både i pdf-format og i Excel-format.