Brugertilfredshed med genoptræning i kommunerne

Publiceret 22-11-2023

Der er generelt høj tilfredshed med genoptræningsforløbene i kommunerne, både på landsplan og på kommuneniveau. De fleste kommuners resultater er forholdsvist ens, og det er kun blandt en lille gruppe kommuner, at der ser ud til at være lidt forskelle på tilfredshedsniveauerne.

Kommunerne har ansvaret for genoptræning efter serviceloven samt for den almene genoptræning efter sundhedsloven. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse sammenlignet brugertilfredsheden med genoptræningsforløbene på tværs af kommunerne. I sammenligningen tager vi højde for forskelle i kommunernes rammevilkår, blandt andet brugerens køn, alder og sundhedstilstand.

Analysen er lavet på baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik gennemførte på vegne af det daværende Indenrigs- og Boligministerium i efteråret 2022. Brugertilfredshedsundersøgelsen omhandler borgere, der har været i et genoptræningsforløb i kommunerne i 2021.

Analysen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hovedresultater

  • Tilfredsheden med genoptræningsforløbene i kommunerne er generelt høj. På tilfredshedsskalaen fra 1 til 5 er tilfredsheden på landsplan 4,0.
  • På kommuneniveau varierer tilfredsheden fra 3,8 til 4,3. Der er således ikke stor forskel på tilfredsheden på tværs af kommunerne. Også når vi tager højde for kommunernes rammevilkår, klarer mange kommuner sig forholdsvist ens. For en mindre gruppe kommuner kan der dog identificeres tegn på, at der er lidt forskelle mellem kommunernes tilfredshedsniveauer, også efter vi har taget højde for rammevilkår.
  • Det ændrer nærmest ikke på rangeringen af kommunerne, at vi tager højde for kommunernes rammevilkår. Det er således ofte de samme kommuner, der klarer sig godt, både når man ser på de faktiske tilfredshedsniveauer, og når man ser på tilfredshedsniveauerne efter kontrol for rammevilkår.

Du kan læse analysen her.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du se en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen. Bilag 2 findes både i pdf-format og i Excel-format.

Mere om brugertilfredshedsundersøgelsen

Analysen er lavet på baggrund af en brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik gennemførte på vegne af det daværende Indenrigs- og Boligministerium i efteråret 2022. Du kan læse mere om brugertilfredshedsundersøgelsen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.