Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Publiceret 18-12-2018

Sygefraværet blandt de ansatte varierer betragteligt på tværs af kommuner. Det gælder både for alle ansatte under ét og for henholdsvis lærere, social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale. Analysen indeholder desuden et inspirationskatalog med konkrete tiltag til kommunernes videre arbejde med at nedbringe sygefraværet.

Udvalgte hovedresultater

• På landsplan var sygefraværet i kommunerne blandt alle ansatte 11,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2017. Sygefraværet for lærerne var 10,7 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, mens sygefraværet for social- og sundhedspersonalet og det pædagogiske personale var hhv. 15,7 og 13,1 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

• Uanset om der ses på sygefraværet for alle ansatte, lærere, social- og sundhedspersonale eller pædagogisk personale, er der store forskelle mellem kommunerne. Eksempelvis varierede antallet af fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat fra 9,0 til 13,7 i 2017, når der ses på alle ansatte.

• Også for så vidt angår udviklingen i sygefraværet, andel korttidsfravær, antal sygefraværsforløb pr. fuldtidsansat og koncentrationen af sygefraværet, er der betydelige forskelle mellem kommunerne. Det gælder både for alle ansatte og de tre udvalgte personalegrupper.

• Der er fortsat stor forskel på kommunernes sygefravær, når der tages højde for rammevilkår. For alle ansatte havde de 10 kommuner med det højeste sygefravær i gennemsnit 14,6 procent højere sygefravær, end man kunne forvente på baggrund af deres rammevilkår. De 10 kommuner med det laveste sygefravær havde i gennemsnit 14,1 procent lavere sygefravær, end man kunne forvente.

• Der er også markant forskel på kommunernes sygefravær for henholdsvis lærere, social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale, når der tages højde for rammevilkår. Inden for hver af de enkelte personalegrupper er der eksempelvis flere kommuner, der i 2017 havde over 20 procent mere sygefravær, end man kunne forvente på baggrund af rammevilkår.

• Rambøll har på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed undersøgt, hvordan en række af de kommuner, der klarer sig bedst i benchmarkinganalysen, arbejder med området. På den baggrund præsenteres 15 konkrete tiltag, som den enkelte kommune kan lade sig inspirere af i det videre arbejde med at nedbringe sygefraværet.

Se hvordan din kommune placerer sig
• I bilag 1: Sådan placerer din kommune sig finder du centrale resultater for hver enkelt kommune.
• I bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal præsenteres en række tabeller med nøgletal på kommuneniveau.

 Se alle resultaterne og hent analysen her

Kontakt

Martin Bille
Chefkonsulent