Foranalyse vedrørende rehabilitering efter § 83a i Serviceloven

Publiceret 23-11-2018

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har fået udarbejdet en foranalyse vedrørende data på området for rehabilitering efter § 83a i Serviceloven. Analysen har undersøgt mulighederne for at gennemføre en databaseret benchmarkinganalyse af rehabiliteringsområdet. Foranalysen er blevet udarbejdet af Implement Consulting Group.

Hovedresultater

  • Kommunerne efterspørger mere viden om rehabiliteringsområdet herunder afdækning af forskelle i forhold til indsatsen, organisering og effekt.

  • Foranalysen viser, at der i kommunerne findes tilstrækkelige datapunkter, til at gennemføre en benchmarkinganalyse af rehabilitering efter § 83a.

  • Foranalysen viser dog også, at flere mere detaljerede datapunkter endnu ikke kan anvendes. Det skyldes blandt andet, at kommunerne i disse år skifter omsorgssystemer og er ved at implementere Fælles Sprog III.

  • Det anbefales i foranalysen, at data indsamlet i kommunerne både består af kvantitative og kvalitative datapunkter. Det anbefales endvidere, at dette data suppleres med oplysninger fra Danmarks Statistik. 

  • På baggrund af foranalysen er der blevet igangsat en dataindsamling i ca. 20 kommuner. Det indsamlede data skal bruges til en benchmarkinganalyse af rehabiliteringsområdet, der forventes at blive offentliggjort på Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenheds hjemmeside i 1. halvår 2019.

 

Se foranalysen her

Kontakt

Mette Kramer Pedersen
Specialkonsulent

Kontakt

Martin Bille
Chefkonsulent