Analyse af varig beskæftigelse blandt tidligere kontanthjælpsmodtagere

Publiceret 13-04-2023

Af de kontanthjælpsmodtagere, der i perioden 2020-1. halvår 2021 afgik fra kontanthjælp til beskæftigelse opnåede 50 pct. varig beskæftigelse. Varig beskæftigelse er i analysen defineret til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse. Ny analyse viser, at der er forskelle i andelen på tværs af kommunerne, også når vi tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse sat fokus hvorvidt kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse, opnår varig beskæftigelse. I sammenligningen mellem kommuner har vi taget højde for forskelle i kommunens rammevilkår, fx kontanthjælpsmodtagernes køn, alder og uddannelsesniveau.

Hovedresultater

  • Af de kontanthjælpsmodtagere, der i perioden 2020 – 1. halvår 2021 afgik fra kontanthjælp til beskæftigelse, opnåede 50 pct. varig beskæftigelse.
  • Af de kontanthjælpsmodtagere, der afgik fra kontanthjælp til beskæftigelse, stoppede 26 pct. i beskæftigelse inden for de første 3 måneder. 24 pct. stoppede i de resterende 9 måneder.
  • Der er på tværs af kommuner store forskelle i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er afgået fra kontanthjælp til beskæftigelse, som opnår varig beskæftigelse. Andelen som opnår varig beskæftigelse varierer fra 38 til 64 pct.
  • Der er stadig forskelle mellem kommunerne, selvom der tages højde for forskelle i kommunernes rammevilkår. Der er således både kommuner der har en højere og lavere andel, som opnår varig beskæftigelse, i forhold til hvad man kunne forvente.
  • I en robusthedsanalyse har vi undersøgt hvorvidt, de overordnede benchmarkingresultater ændrer sig, hvis vi tager højde for andelen af kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse. Det ser ikke ud til at være tilfældet.

Du kan læse analysen her.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” findes en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen.