Gik du glip af noget i 2020?

Publiceret 05-01-2021

Meget har stået i COVID-19s tegn i 2020, og derfor er det helt naturligt, hvis du har misset én eller to af Benchmarkingenhedens analyser. Derfor har vi samlet et lille overblik over det sidste års analyser til dig. Du kan finde tal for de enkelte kommuner og regioner i analyserne.

beskæftigelses- og integrationsområdet har vi set på forskelle i arbejdsmarkedstilknytningen blandt ikke-vestlige indvandrerkvinder med længere ophold i Danmark på tværs af landets kommuner og forskelle i arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på tværs af kommunerne.

I forbindelse med vores arbejde på dagtilbuds- og skoleområdet har vi sat fokus på kommunernes arbejde med sprogudvikling på dagtilbudsområdet, og hvordan kommunerne styrer specialundervisningsområdet. Og vi har afsluttet et arbejde omkring udvikling af en indikator for udgifter på skoleniveau.

Indenfor sundhedsområdet har vi berørt flere emner. Vi har blandt andet set på, hvilke udviklingstendenser der er i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser på landsplan og på tværs af regioner og kommuner.  Vi har også set på variationen i genindlæggelser og reoperationer efter hofteoperation på tværs af sygehus og regioner, almen praksis’ rolle i forhold til borgere med kroniske lidelser, samt forskelle på tværs af kommunerne i fastholdelse og tilbagevenden til arbejde i forbindelse med et kommunalt genoptræningsforløb.

socialområdet har vi haft fokus på udviklingen i udgifter og aktivitet på anbringelsesområdet og kommunernes køb af botilbudspladser til voksne.

Og endelig har vi på det administrative område gentaget én af vores første analyser og set på de nyeste tal omkring udgifter til administration og ledelse på tværs af kommunerne.

I 2021 vil vi arbejde med analyser indenfor tre hovedtemaer: Dagtilbud og skole, Ældre og Psykiatri. Du kan finde vores årsprogram for 2021 her.

Så god fornøjelse med at fordybe dig i én eller flere af vores analyser.
Godt nytår.