Gik du glip af noget i første halvår af 2022?

Publiceret 05-09-2022

De fleste er vendt tilbage fra sommerferie, og i den anledning vil vi i Benchmarkingenheden benytte lejligheden til at sende dig et overblik over de analyser, vi offentliggjorde i første halvdel af 2022. Du kan finde tal for de enkelte kommuner og regioner i analyserne på vores hjemmeside www.benchmark.dk.

sundhedsområdet kiggede vi i starten af året på Børn og unge i kontakt med psykiatrien i årene med COVID-19. Her så vi, at 10 pct. færre børn var i kontakt med psykiatrien i 1.halvår af 2020 sammenlignet med 1.halvår 2018, men at kontakten steg i 2021. Vi har også i 1.halvår af 2022 offentliggjort analysen Kommunal sygepleje til ældre, hvor vi har fokus på kapacitet og aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen. I analysen kan man bl.a. se, at der er forskelle i omfanget af sygeplejersker i kommunerne, men også at arbejdsdelingen mellem sygeplejersker og social- og sundhedspersonale varierer på tværs af kommunerne.

Indenfor dagtilbuds-, skole- og uddannelsesområdet fandt vi i Analyse af andel børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud, at kommuner, der sprogvurderede størstedelen af børnene i 3-årsalderen, har en lavere andel børn med sproglige udfordringer ved skolestart end andre kommuner. Indenfor samme emne kastede vi i Analyse af andel elever, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne lys på, hvor stor en andel af eleverne i 9.klasse, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne på tværs af kommunerne. På landsplan er det ca. 85 pct., hvilket altså svarer til, at 15 pct. ikke opfylder karakterkravet på landsplan. Denne andel varierer fra 32 pct. til 5 pct. på kommuneniveau. Endelig så vi i analysen Overgang til ungdomsuddannelse blandt elever med psykisk sygdom, at kun 65 pct. af 9.klasseelever med psykisk sygdom er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9.klasse mod 90 pct. blandt deres skolekammerater.

På det administrative område har vi opdateret de vigtigste nøgletal fra vores analyse Kommunernes udgifter til administration og ledelse med 2021 tal. Her viser tallene, at fra 2020 til 2021 er udgifterne til administration og ledelse steget med 1,9 pct.

Du kan finde en oversigt over vores kommende analyser her. På sundhedsområdet vil vi i den kommende tid se på ældres indlæggelsesaktivitet på de medicinske afdelinger, og vi opdaterer også en tidligere analyse omkring almen praksis’ rolle i forhold til borgere med kroniske lidelser. Herudover står temaet om manglen på arbejdskraft også højt på Benchmarkingenhedens analyseliste. Vi vil blandt andet se på fastholdelse og omfang af sygedagpengemodtagere på et udvalgt velfærdsområde. Vi vil også i efteråret have fokus på omfanget af unge uden uddannelse og beskæftigelse og deres forløb, ligesom vi ser på, om de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i beskæftigelse, kommer i varig beskæftigelse. På dagtilbudsområdet dykker vi ned  i brugertilfredsheden og andel indvandrere og efterkommere med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud.

God fornøjelse med at fordybe dig i én eller flere af vores analyser.