Andel elever i segregeret specialundervisning

Publiceret 07-12-2023

Antallet af elever, der modtager segregeret specialundervisning, er fortsat stigende, og er i skoleåret 2022/2023 på sit højeste inden for de seneste 12 skoleår. Samtidig er der forskelle på andelen af elever, der modtager segregeret specialundervisning, på tværs af kommunerne. I denne analyse har vi undersøgt de kommunale forskelle i andelen af elever i segregeret specialundervisning.

Indenrigs- og sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt andelen af elever, der modtager segregeret specialundervisning, på tværs af kommunerne. Analysen har fokus på eleverne i 0.- 9. klasse i skoleårene 2020/2021 til 2022/2023. I de kommunale sammenligninger af andel elever i segregeret specialundervisning, har vi taget højde for forskelle i elevgrundlaget på tværs af kommuner.

Hovedresultater

  • I skoleåret 2022/2023 modtog 5,1 pct. af grundskoleeleverne i 0.-9. klasse segregeret specialundervisning, hvilket er den højeste andel i analyseperiodens 12 skoleår.
  • Der er forskelle i kommunernes samlede segregeringsprocent for skoleårene 2020/2021-2022/2023. I nogle kommuner er segregeringsprocenten under 3 pct. og i andre kommuner er den over 8 pct.
  • Der er stadig forskel på kommunernes segregeringsprocenter, når vi tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår, herunder særligt forskelle i elevgrundlaget. De 10 kommuner med højest segregeringsprocent i forhold til forventet, har i gennemsnit 1,5 procentpoint flere elever i segregeret specialundervisning, end hvad man kunne forvente ud fra rammevilkårene. De 10 kommuner med lavest segregeringsprocent, i forhold til hvad man kunne forvente, har i gennemsnit 1,6 procentpoint færre end forventet.

Du kan læse analysen her.

Se hvordan din kommune placerer sig

  • I bilag 1: ”Sådan placerer din kommune sig” kan du finde de vigtigste resultater fra analysen for hver enkelt kommune.
  • I bilag 2: ”Kommunespecifikke nøgletal” kan du se en række kommunefordelte tabeller med de væsentligste nøgletal i analysen. Bilag 2 findes både i pdf-format og i Excel-format.