To nye analyser om fastholdelse af hhv. social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde og sygeplejersker på sygehusene

Publiceret 19-06-2023

Kommunerne og sygehusene oplever mangel på arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, og antallet af ældre er steget markant i de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor har vi undersøgt kommunernes evne til at fastholde social- og sundhedspersonalet og sygehusenes samt regionernes evne til at fastholde sygeplejerskerne i to nye analyser.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har undersøgt, om der er forskel på, hvor gode hhv. kommunerne er til at fastholde social- og sundhedspersonale, samt hvor gode sygehusene og regionerne er til at fastholde sygeplejersker, når man tager højde for personalesammensætning og medarbejdernes individkarakteristika. I begge analyser ser vi også på landsplansresultater, ligesom vi i begge analyser har fokus på at belyse, hvor det personale, der afgår fra hhv. det kommunale ældreområde og sygehusene, bevæger sig hen. I analyserne undersøger vi også, om personalesammensætning og de ansattes individkarakteristika samt udvalgte ansættelsesforhold har en sammenhæng til sandsynligheden for afgang.

Hovedresultater

Fastholdelse af social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde

  • I 2022 var afgangsprocenten blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde 19,5 pct. Det svarer til, at ca. 12.500 ud af de lidt over 64.000 ansatte forlod deres stilling på et år. Det er særligt det ufaglærte social- og sundhedspersonale, som har en høj afgangsprocent, ligesom afgangsprocenten var højest blandt de yngste og ældste aldersgrupper.
  • Af social- og sundhedspersonalet, der afgik fra det kommunale ældreområde, var 46 pct. fortsat i beskæftigelse, mens 34 pct. hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse. 26 pct. af det afgåede social- og sundhedspersonale var under uddannelse i september 2022, heraf var nogle samtidigt i beskæftigelse.
  • Der er stor forskel på afgangsprocenten blandt social- og sundhedspersonalet på ældreområdet på tværs af kommunerne. I 2022 varierede afgangsprocenten fra omkring 14 pct. til næsten 32 pct. mellem den kommune med den laveste og højeste afgangsprocent. Der er også stor forskel på kommunernes afgangsprocenter, når man tager højde for forskelle i de ansattes individkarakteristika og personalesammensætning.

Fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene

  • I 2022 var afgangsprocenten blandt sygeplejersker i sygehusvæsnet 13,3 pct. Det svarer til, at ca. 4.600 ud af de knap 35.000 sygeplejersker forlod deres stilling på et år. Afgangsprocenten var lidt højere blandt sygeplejersker i psykiatrien end i somatikken, ligesom afgangsprocenten var højest blandt de yngste og ældste aldersgrupper samt sygeplejersker uden speciale
  • Af de sygeplejersker, som afgik fra sygehusvæsnet, var 59 pct. fortsat i beskæftigelse, mens 5 pct. var under uddannelse, og 36 pct. var hverken i beskæftigelse eller uddannelse. Størstedelen af de 36 pct. modtog dog ikke offentlige ydelser.
  • På tværs af sygehusene er der store forskelle i afgangsprocenten blandt sygeplejersker. I 2022 varierede afgangsprocenten fra knap 14 pct. til ca. 24 pct. mellem det sygehus med den laveste og højeste afgangsprocent. Selv når der tages højde for personalesammensætning og medarbejdernes individkarakteristika, er der stadig stor variation mellem sygehusene. På tværs af regionerne er der en vis variation i afgangsprocenten blandt sygeplejersker, men når der tages højde for rammevilkår, er der ikke så store forskelle mellem regionerne.

Find analyserne og se hvordan din kommune, sygehus eller region placerer sig