To kvalitative afdækninger: Fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene og social- og sundhedspersonalet i kommunerne

Publiceret 06-06-2024

Sygehusene og kommunerne oplever mangel på arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, og antallet af ældre er steget markant i de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Derfor har vi i to kvalitative afdækninger undersøgt, hvordan sygehusene og kommunerne arbejder med fastholdelse af hhv. sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet.

I analyserne afdækker vi, hvilke forhold der ifølge interviewpersonerne har betydning for fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene og social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, samt hvordan udvalgte sygehuse og kommuner arbejder med fastholdelse af hhv. sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet via forskellige tiltag. Afdækningerne indeholder også en række cases, hvor det helt konkret er beskrevet, hvordan navngivne sygehuse og kommuner har arbejdet med specifikke tiltag.

De kvalitative afdækninger baserer sig på interviews med chefer og medarbejderrepræsentanter på fem sygehuse og i fem kommuner. Sygehusene og kommunerne er udvalgt på baggrund af vores to kvantitative analyser om fastholdelse af hhv. sygeplejersker på sygehusene og social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, som vi udgav i juni 2023. Heri ser de udvalgte sygehuse og kommuner ud til at være nogle af dem, der klarer sig bedst i forhold til at fastholde hhv. sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet.

Hvad har betydning for fastholdelsen af sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet?

Ifølge interviewpersonerne er der flere faktorer, som har betydning for fastholdelsen af sygeplejersker på sygehusene og social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde, og mange af faktorerne går igen på tværs af de to personalegrupper. De vigtigste temaer for fastholdelsen af de to personalegrupper er motivation og arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, ledelse, arbejdsforhold samt seniorordninger og onboarding.

Find konkrete tiltag og cases i de to rapporter

De to kvalitative afdækninger indeholder en lang række tiltag, som de udvalgte sygehuse og kommuner konkret arbejder med i forhold til fastholdelse af hhv. sygeplejersker og social- og sundhedspersonalet. Tiltagene falder inden for de ovennævnte temaer og kan give inspiration til, hvordan man lokalt kan arbejde med fastholdelsesdagsordenen.

I forlængelse heraf indeholder de to afdækninger også en række cases, hvor det helt konkret er beskrevet, hvordan navngivne sygehuse og kommuner har arbejdet med specifikke tiltag.

Find de kvalitative afdækninger på benchmark.dk